slide1 Slite3 Slite5 Slite7 Slite8 Slite9 Slite10 Slite12 Slite13 Slite11 Slite14

Địa chỉ văn phòng

 

 

ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG CHÍNH:

 

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRẦN MINH 

 

Địa chỉ3/25 - 3/26 Thích Quảng Đức, Phường 03, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM, Việt Nam

 

Địa chỉ liên hệ: The Goldview, 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 04, Tp. HCM, Việt Nam

 

Số điện thoại: 028 39904889

 

Số fax: 028 39904889

 

Mobile: 0914 353236/0918 354171

 

Website: www.tranminh.com.vn

 

Email: cptranminh@gmail.com

            


 

 

LIÊN HỆ

Công ty CP TM và Xây dựng TRẦN MINH

Đ.c: 3/25-3/26 Thích Quảng Đức, P. 3, Q. PN, Tp. HCM

Đ.c liên hệ: The Goldview, 346 Bến Vân Đồn, P.1, Q. 4, Tp. HCM

Điện thoại: 028 39904889            Fax: 028 39904889

Mobile: 0914 353 236 / 0918 354171

Website: www.tranminh.com.vn

Email: [email protected]

            

Google Maps