slide1 Slite3 Slite5 Slite7 Slite8 Slite9 Slite10 Slite12 Slite13 Slite11 Slite14

Thi công cọc BTCT 40x40cm - Hệ thống thuỷ lợi Cái Lớn, Cái Bé - Giai đoạn 1

 

Thi công đóng cọc BTCT 40x40cm (Cống Cái Lớn)

Nhà thầu chính:

Công ty TNHH TM & XD TRUNG CHÍNH

Hạng mục:

Thi công đóng cọc BTCT 40x40cm

Địa điểm:

Sông Cái Lớn, Kiên Giang

 

1. Thi công đóng cọc Mố trụ, trụ va tàu phần trên mặt nước và phần âm trong nước (-9.9m).

2. Khối lượng thi công cọc BTCT 40x4cm: 25.784 md.

3. Tiến độ thi công 108 ngày.

 

Hình ảnh thi công thực tế:

 

1  

 2

3 

4

5

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

LIÊN HỆ

Công ty CP TM và Xây dựng TRẦN MINH

Đ.c: 3/25-3/26 Thích Quảng Đức, P. 3, Q. PN, Tp. HCM

Đ.c liên hệ: The Goldview, 346 Bến Vân Đồn, P.1, Q. 4, Tp. HCM

Điện thoại: 028 39904889            Fax: 028 39904889

Mobile: 0914 353 236 / 0918 354171

Website: www.tranminh.com.vn

Email: [email protected]

            

Google Maps