slide1 Slite2 Slite3 Slite5 Slite7 Slite8 Slite9 Slite10

Địa chỉ văn phòng

 

 

ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG CHÍNH:

 

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRẦN MINH 

 

Địa chỉ3/25 - 3/26 Thích Quảng Đức, Phường 03, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM, Việt Nam

 

Số điện thoại: 028 39904889

 

Số fax: 028 39904889

 

Mobile: 0914 353236/0918 354171

 

Website: www.tranminh.com.vn

 

Email: lienhe@tranminh.com.vn

            cptranminh@gmail.com


 

 

LIÊN HỆ

Công ty CP TM và Xây dựng TRẦN MINH

Đ.c: 3/25-3/26 Thích Quảng Đức, P. 3, Q. PN, Tp. HCM

Điện thoại : 028 39904889            Fax: 028 39904889

Mobile: 0914 353 236 / 0918 354171

Website: www.tranminh.com.vn

Email: lienhe@tranminh.com.vn

            cptranminh@gmail.com

Google Maps